Oferta

Świadczymy usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

Pełnej księgowości:

 • tworzenie planu kont
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • comiesięczne deklaracje i zestawienia
 • rachunkowość zarządcza
 • bilans i inne zestawienia roczne

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie raportów do GUS-u

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń (listy płac , rachunki dla wykonujących zlecenie lub dzieło )
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS i ich elektroniczny przekaz
 • sporządzanie wniosków do PUP ( o zawarcie umów i refundację)
 • sporządzanie wniosków do OHP o refundację płac i składek ZUS za zatrudnionych młodocianych
 • ewidencjonowanie czasu pracy ( czas pracy , urlopy, zwolnienia lekarskie...)
 • szkolenia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • doradztwo w sprawach prawa pracy i ZUS
 • sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych