Aktualności

Fałszowanie faktur vat – nowe przepisy w kodeksie karnym

 

Szanowni Państwo,

Już 1 marca 2017 r. w życie wchodzą nowe regulacje karne[1], które mają duże znaczenie dla działalności gospodarczej, dotyczą bowiem faktur VAT.

Nowe przepisy kodeksu karnego, których celem jest odstraszyć od wyłudzania podatku VAT, wprowadzają nowe kategorie przestępstw tj.

  1. wystawianie fikcyjnych faktur oraz
  2. podrabianie lub przerabianie faktur już wystawionych.

Karalność wskazanych przestępstw nie jest zależna od skali uszczupleń podatku, jednak kary przewidziane ustawą są dotkliwe, o czym informuje tabela poniżej.

PODROBIENIE, PRZEROBIENIE FAKTURY W ZAKRESIE MOGĄCYM MIEĆ ZNACZENIE DLA WYMIARU PODATKU LUB JEGO ZWROTU,
UŻYCIE FAŁSZYWEJ FAKTURY JAKO PRAWDZIWEJ

Podrobienie lub przerobienie faktury, użycie takiej faktury jako prawdziwej

Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Fałszerstwo jako stałe źródło dochodu

Kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Kwota należności ogółem widoczna na fakturze (fakturach) > 5 mln zł

Kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Kwota należności ogółem widoczna na fakturze (fakturach) > 10 mln zł

Traktowane wg przepisów jako nacięższa zbrodnia.

Kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

WYSTAWIENIE LUB UŻYWANIE FAKTURY POŚWIADCZAJĄCEJ NIEPRAWDĘ CO DO OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PODATKU LUB JEGO ZWROTU

Kwota uwidoczniona na fakturze > 200 000 zł

Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kwota uwidoczniona na fakturze > 5 mln zł

Kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Kwota uwidoczniona na fakturze > 10 mln zł

Kara pozbawienia wolności do 25 lat.

UWAGA! Obok kary pozbawienia wolności dopuszczalne jest także orzeczenie grzywny w wysokości do 3.000 stawek dziennych (od 100 zł do 6 mln zł).