Aktualności

Wynagrodzenia - Zmiany 2017 c.d.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2000 zł (brutto). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika (wynagrodzenie + składki ZUS finansowane przez pracodawcę) to kwota 2403,20 zł

Od nowego roku zmianie ulegną również zasady wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia wyniesie 13 zł (brutto)