Aktualności

Transkacje powyżej 15 tys. PLN - zmiany 2017

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niezwykle ważną zmianę przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Od tego dnia bowiem, każda transakcja, której jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekroczy równowartość 15 000 ZŁOTYCH będzie musiała być przeprowadzona za pomocą rachunku płatniczego. Wartość transakcji w walucie obcej podlegać będzie przeliczeniu.

 Kolejną ważną zmianą jest ta, iż od 1 stycznia 2017 r. ta część opisanych wyżej transakcji, która zostanie przeprowadzona poza rachunkiem płatniczym nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (co wynika ze zmiany przepisów ustaw podatkowych2 ).

Prosimy o przygotowanie się do nadchodzącej zmiany oraz wdrożenie w życie jej zasad już od pierwszego dnia 2017 roku – ułatwi to Państwu prowadzenie biznesu, a także pozwoli uniknąć jakichkolwiek niejasności.

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).